Bát hương đồng cỡ 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm, 25 cm