Bộ cuốn thư câu đối hun giả cổ

Đồ đồng Vĩnh Phúc nhận chạm bộ cuốn thư câu đối bằng đồng, bộ hoành phi câu đối bằng đồng hay bộ đại tự câu đối bằng đồng theo yêu cầu của quý khách. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm trên quý khách có thể tham khảo thêm một số sản phẩm đồ thờ bằng đồng khác để phù hợp với không gian thờ trong gia đình của mình.