Bộ đỉnh đồng hoa sòi, đồng vàng Đại Bái

Tên sản phẩm: Đỉnh đồng hoa sòi tai mây

Kích thước: 50 cm

Chất liệu: Được đúc bằng đồng vàng

Công nghệ sản xuất: Thủ công

Thương hiệu: Đồ đồng Vĩnh Phúc

Xuất xứ: Làng nghề đúc đồng Đại Bái, Bắc Ninh