Bộ lư đồng ngũ sự rồng chầu mặt nguyệt

Với những ý nghĩa tuyệt vời mang lại những điều tốt đẹp cho gia chủ, bộ đỉnh song long này xứng đáng được góp mặt trong không gian thờ phụng của gia đình bạn. Hãy liên hệ Đồ đồng Vĩnh Phúc