Bộ đỉnh đồng khảm ngũ sắc cao 70 cm

  • Mã sản phẩm:Đỉnh phú quý mang lại vinh hoa phú quý cho gia đình
  • Kích thước:70 cm
  • Chất liệu:đồng phú quý